Polityka prywatnośći

KLAUZULA INFORMACYJNA OSIEDLE GWIAZDOWO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i

nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Osiedle Gwiazdowo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (adres

siedziby: ul. Dworcowa 4a/3, 62-020 Swarzędz ) w celach uzyskania

informacji handlowych, w tym odpowiedzi na wysłaną przez mnie wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. (Podstawa prawna: godnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r.)

 

Klauzula Informacyjna:

Administrator danych.

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest:

OSIEDLE GWIAZDOWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w (62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 4a/3, REGON

386412491, NIP 386412491).

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Dworcowa 4a/3, 62-020 Swarzędz

2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mlode-gwiazdowo.pl

 

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest przedstawienie informacji handlowej w

odpowiedzi na złożone zapytanie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujący Osiedle

Gwiazdowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w rozwiązania informatyczne, umożliwiające spółce prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania spółką i udzielania jej pomocy technicznej).

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody, a po takim

odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących spółce

Osiedle Gwiazdowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i

przedawnienia roszczeń przysługujących w stosunku do spółki spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

Informacje o uprawnieniach

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o obowiązku podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest

udzielona zgoda.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,

poprzez wysłanie z podanego adresu e-mail stosownego oświadczenia na

adres e –mailowy: biuro@ mlode-gwiazdowo.pl. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.